Обществено обсъждане на проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г. ще се проведе в четвъртък

Font size: A A A back
Thursday, 25 November 2021
Posted by: Димитър Шишманов
Обществено обсъждане на проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г. ще се проведе в четвъртък
Download as PDFDownload as PDF Views: 934 Last changed: 11:15:15, 25 November 2021