Община Бургас изгради четвърта лодкостоянка в местността Ъгъла в „Сарафово“, съоръжението ще заработи в началото на месец май

Tuesday, 16 April 2024
Posted by: Димитър Шишманов
Община Бургас изгради четвърта лодкостоянка в местността Ъгъла в „Сарафово“, съоръжението ще заработи в началото на месец май
Download as PDFDownload as PDF Views: 448 Last changed: 12:08:15, 17 April 2024