Покана за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

Font size: A A A back
Thursday, 4 August 2022
Posted by: Димитринка Костадинова
Покана за публично обсъждане  на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас
Download as PDFDownload as PDF Views: 565 Last changed: 10:25:19, 05 August 2022