Предложението на кмета Николов да се даде зелена светлина на 6 нови инвеститори срещна единодушна подкрепа

Font size: A A A back
Tuesday, 17 May 2022
Posted by: Стефан Минчев
Предложението на кмета Николов да се даде зелена светлина на 6 нови инвеститори срещна единодушна подкрепа
Download as PDFDownload as PDF Views: 2241 Last changed: 11:23:21, 17 May 2022