ВиК разкопава за ремонт ул. „Шар планина“, после Общината ще изгради ново улично покритие

Font size: A A A back
Monday, 23 May 2022
Posted by: Стефан Минчев
ВиК разкопава за ремонт ул. „Шар планина“, после Общината ще изгради ново улично покритие
Download as PDFDownload as PDF Views: 549 Last changed: 16:56:19, 23 May 2022