ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

Published on: Monday, 31 August 2020
Valid till: Monday, 14 September 2020, 17:30


download in pdf visits: 657 last update: 11:49:11, 08 September 2020