Concessions

read more >

read more >

read more >

read more >

read more >

read more >

7. Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас

  Идентификационен № 0-000643 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 607/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007 г. Данни за концесионера "Анастаси…

read more >

6. Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков"

  Идентификационен № 0-000642 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 606/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007…

read more >