Concessions

13 Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум"

  Идентификационен № 0-00943 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №22 от 23.04.2013 г. Заповед на кмета за търг/концесия Предмет на концесията Извършване на строителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" от и изцяло за сметка на концесионера, включително експлоатацията…

read more >

read more >

11. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

Идентификационен № 0-000843 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №35 от 24.06.2010 г. Заповед на кмета за търг/концесия №2327/23.08.2010 г. Предмет на концесията Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени в Зона 1, съгл. табл.№1, върху части от имоти-публична общинска собственост на…

read more >

read more >

read more >

read more >

7. Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас

  Идентификационен № 0-000643 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 607/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007 г. Данни за концесионера "Анастаси…

read more >

6. Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков"

  Идентификационен № 0-000642 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 606/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007…

read more >