На 14.06.2022 г., от 16.30 часа, в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане

Font size: A A A back
Wednesday, 8 June 2022
Posted by: Стефан Минчев

Файлове:

Изменение на ОУП за ПИ 07079_3_1654 и 07079_3_1655 - Обяснителна записка.pdf

Изменение на ОУП за ПИ 07079_3_1654 и 07079_3_1655.pdf

Изменение на ОУП за УЗ 2Смф1 и 17Смф - Обяснителна записка.pdf

Изменение на ОУП за УЗ 2Смф1 и 17Смф - Проект.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 345 Last changed: 14:00:56, 10 June 2022