На 24 март ще се проведе обществено обсъждане на план-схеми за разполагане на преместваеми обекти

Font size: A A A back
Tuesday, 22 March 2022
Posted by: Стефан Минчев

Файлове:

1_ Схема Приморски парк.pdf

2_ Схема УПИ I-330, за районен парк, кв_45 по плана на ж_к_ „Славейков“.pdf

3_ Схема УПИ II-431, за общински парк, кв_56 по плана на ж_к_ „Славейков“.pdf

4_ Схема УПИ I-179,306 , за парк, кв_19 по плана на ж_к_ „Изгрев“.pdf

Присъствен лист.jpg

Обобщена справка.jpg

Протокол от проведено обществено обсъждане.jpg

Download as PDFDownload as PDF Views: 386 Last changed: 15:52:12, 25 March 2022