Покана за обществено обсъждане на допуснатите с решения на Общински съвет Бургас проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас

Font size: A A A back
Thursday, 13 May 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1000 Last changed: 09:48:12, 13 May 2021