ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ V, ОТРЕДЕН – „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ.5 ПО ПЛАНА НА ПАРК ЕЗЕРО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.622.131 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Font size: A A A back
Wednesday, 10 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

УПИ V кв_1Парк Есеро-Layout1.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 1224 Last changed: 16:27:33, 10 February 2021