ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Font size: A A A back
Monday, 16 August 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 809 Last changed: 10:24:05, 17 August 2021