СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на Проект на Наредба за финансиране на сдружения с нестопанска цел, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас

Font size: A A A back
Monday, 12 September 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Протокол.pdf

Присъствен списък.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 488 Last changed: 17:04:40, 13 October 2022