О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. “Александровска” № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1377/05.05.2023 год. на Кмета на Община Бургас ОБЯВЯВА КО

Font size: A A A back
Monday, 15 May 2023
Posted by: Богдана Маринова

Файлове:

заявление.doc

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл_ 17, ал_ 3, т_ 1.doc

Download as PDFDownload as PDF Views: 1803 Last changed: 13:42:17, 15 May 2023