Община Бургас обявява свободно работно място по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ на длъжност „Детегледач“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 5 – 1 щатна бройка

Friday, 17 May 2024
Posted by: Ивелина Рубенова
Download as PDFDownload as PDF Views: 454 Last changed: 16:44:52, 17 May 2024