Обявление за конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица от рискови групи“

Font size: A A A back
Friday, 26 May 2023
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Проект на договор+ЦСРИ.doc

СПРАВКА-квалиф_ и управл_ЦСРИ-Приложение 1.docx

Техническо предложение.doc

Финансово предложение.xls

Декларация-прилож 4-ЦСРИ.docx

Декларация-прилож 5-ЦСРИ.docx

Download as PDFDownload as PDF Views: 534 Last changed: 14:44:20, 26 May 2023