ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" - 1 щатна бройка Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 63, вх. 7, ет. 5

Font size: A A A back
Thursday, 1 June 2023
Posted by: Богдана Маринова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1295 Last changed: 09:25:37, 01 June 2023