ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА (ЦСРИЛПР) КЪМ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА 1 СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, АЛ.1, Т.3 ОТ КT ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

Wednesday, 15 May 2024
Posted by: Ивелина Рубенова
Download as PDFDownload as PDF Views: 499 Last changed: 15:57:37, 15 May 2024