Payments register

Font size: A A A back

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2022 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2022 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2020 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2019 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2018 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2017 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2016 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2015 г.

Регистър на извършени плащания по проект: "Интегриран градски транспорт на Бургас"