Payments register

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2024 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2022 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2022 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2020 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2019 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2018 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2017 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2016 г.

Регистър на извършени плащания към доставчици за 2015 г.

Регистър на извършени плащания по проект: "Интегриран градски транспорт на Бургас"