Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г.

Font size: A A A back
Friday, 4 June 2021
Posted by: Атанас Сиреков

Файлове:

Addition to Program for municipal property management 2021

Program for municipal property management 2021

Download as PDFDownload as PDF Views: 474 Last changed: 10:18:55, 04 June 2021