ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Monday, 16 August 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Бургас  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Файлове:

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 г_ up.pdf

Приложение 1 Програма за реализация.pdf

Приложение 1а Индикативен списък на важни за общината проекти.pdf

Приложение 2 - Индикативна финансова таблица.pdf

Приложение 3 Матрица на индикаторите up.pdf

Презентация ПИРО Бургас 2021-2027

Протокол ОО проект ПИРО БУРГАС - финал.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 2869 Last changed: 15:56:26, 14 September 2021