ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА ПОДБОР НА ОБЩИНА БУРГАС

Font size: A A A back
Thursday, 15 September 2022
Posted by: Камер Ахмедов

Файлове:

Заявление

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Download as PDFDownload as PDF Views: 159 Last changed: 09:31:36, 16 September 2022