ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за хора с трайни увреждания, както и за новообразуваната СИК № 02-44-00-340 с адрес гр. Бургас, ул. „Здраве“ № 1, МБАЛ „Сърце и мозък“, за про

Font size: A A A back
Friday, 9 September 2022
Posted by: Атанас Сиреков

Файлове:

ПОКАНА ПСИК

Download as PDFDownload as PDF Views: 235 Last changed: 17:44:24, 09 September 2022