Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко до общинска администрация от заседанията на 20.01.2011г. – 13.09.2011г.

Monday, 6 February 2012
Posted by: Димитринка Костадинова
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко до общинска администрация от заседанията на 20.01.2011г. – 13.09.2011г.
Download as PDFDownload as PDF Views: 1780 Last changed: 14:32:56, 15 February 2021