Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м.януари – м.декември 2012г.

Font size: A A A back
Monday, 17 December 2012
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1048 Last changed: 17:07:55, 12 February 2021