СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Font size: A A A back
Monday, 5 December 2016
Posted by: Димитринка Костадинова
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БУРГАС
Download as PDFDownload as PDF Views: 887 Last changed: 15:15:48, 04 February 2021