СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНИ ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЩИНА БУРГАС И ЮГОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РАЙОН

Monday, 5 December 2016
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1373 Last changed: 15:15:11, 04 February 2021