На 27.06.2019г. от 9,00 часа в ст.409 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, ІV и V в кв.9 по плана на ж.к."Зорница"

Font size: A A A back
Friday, 21 June 2019
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1939 Last changed: 16:14:32, 05 February 2021