Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции”

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 15 July 2019
Valid till: Wednesday, 21 August 2019

Файлове:


Дата: 19.01.2021 / 10:32


Дата: 19.01.2021 / 10:19


Дата: 19.01.2021 / 10:18


Дата: 19.01.2021 / 10:17


Дата: 19.01.2021 / 10:17


Дата: 19.01.2021 / 10:14


Дата: 19.01.2021 / 10:12


Дата: 18.01.2021 / 11:44


Дата: 18.01.2021 / 11:44


Дата: 18.01.2021 / 11:43


Дата: 18.01.2021 / 11:43


Дата: 19.01.2021 / 10:21


Дата: 19.01.2021 / 10:22


Дата: 19.01.2021 / 10:32


Дата: 19.01.2021 / 10:30


Дата: 19.01.2021 / 10:30


Дата: 19.01.2021 / 10:30


Дата: 19.01.2021 / 10:28


Дата: 19.01.2021 / 10:27


Дата: 19.01.2021 / 10:26


Дата: 19.01.2021 / 10:25


Дата: 19.01.2021 / 10:24


Дата: 19.01.2021 / 10:23


Дата: 18.01.2021 / 11:43


Дата: 18.01.2021 / 11:42


Дата: 18.01.2021 / 11:42


Дата: 09.12.2019 / 16:58


Дата: 18.07.2019 / 16:09


Дата: 18.07.2019 / 16:07


Дата: 18.07.2019 / 16:06


Дата: 18.07.2019 / 16:06


Дата: 18.07.2019 / 16:05


Дата: 18.07.2019 / 16:05


Дата: 18.07.2019 / 16:05


Дата: 18.07.2019 / 16:04


Дата: 18.07.2019 / 16:04


Дата: 01.06.2020 / 17:00


Дата: 01.06.2020 / 17:01


Дата: 18.01.2021 / 11:42


Дата: 18.01.2021 / 11:38


Дата: 18.01.2021 / 11:37


Дата: 05.06.2020 / 10:34


Дата: 01.06.2020 / 17:07


Дата: 01.06.2020 / 17:05


Дата: 01.06.2020 / 17:07


Дата: 01.06.2020 / 17:05


Дата: 01.06.2020 / 17:06


Дата: 01.06.2020 / 17:04


Дата: 18.07.2019 / 16:03

Договор с подизпълнител Конконрд-7 ЕООД.pdf
Номер: Договор с подизпълнител Конконрд-7 ЕООД.pdf
Дата: 25.02.2021 / 15:00

Цеово предложение ОП 7.pdf
Номер: Цеово предложение ОП 7.pdf
Дата: 26.02.2021 / 10:11

Техническо предложение ОП7.pdf
Номер: Техническо предложение ОП7.pdf
Дата: 26.02.2021 / 10:11

Договор ОП7.pdf
Номер: Договор ОП7.pdf
Дата: 26.02.2021 / 10:11

Download as PDFDownload as PDF Views: 4218 Last changed: 15:00:54, 25 February 2021