Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2019/2020

Font size: A A A back
Monday, 18 November 2019
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:Download as PDFDownload as PDF Views: 87 Last changed: 11:29:23, 08 February 2021