Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“

Posted on: Monday, 16 December 2019, 15:52
Valid till: Monday, 27 January 2020, 17:15

Файлове:


Дата: 19.12.2019 / 16:32


Дата: 23.09.2020 / 10:24


Дата: 23.09.2020 / 10:23


Дата: 23.09.2020 / 10:22


Дата: 27.03.2020 / 17:14


Дата: 27.03.2020 / 17:14


Дата: 27.03.2020 / 17:14


Дата: 27.03.2020 / 17:14


Дата: 19.12.2019 / 16:34


Дата: 19.12.2019 / 16:34


Дата: 19.12.2019 / 16:34


Дата: 19.12.2019 / 16:34


Дата: 19.12.2019 / 16:33


Дата: 19.12.2019 / 16:33


Дата: 23.09.2020 / 10:24

Обявление за приключен договор.pdf
Номер: Обявление за приключен договор.pdf
Дата: 24.04.2024 / 16:11

Download as PDFDownload as PDF Views: 3741 Last changed: 15:09:20, 31 March 2021