ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДР. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Font size: A A A back
Monday, 27 January 2020
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Download as PDFDownload as PDF Views: 148 Last changed: 11:34:00, 12 April 2021