ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, в кв. 4 , по плана на кв. Възраждане, гр. Бургас

Font size: A A A back
Thursday, 11 June 2020
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1075 Last changed: 16:15:28, 05 February 2021