Заповеди за отчуждаване на части от поземлени имоти, собственост на физически лица, за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община Бургас – етапно изпълнение“

Font size: A A A back
Tuesday, 7 July 2020
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:Download as PDFDownload as PDF Views: 103 Last changed: 11:28:15, 08 February 2021