ЗАПОВЕД №2655/08.10.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Font size: A A A back
Thursday, 8 October 2020
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:Download as PDFDownload as PDF Views: 128 Last changed: 11:27:46, 08 February 2021