Продължава приемът на проектни идеи за интегрирано развитие на Бургас в периода 2021 – 2027 година

Font size: A A A back
Monday, 25 January 2021
Posted by: NK Software
Продължава приемът на проектни идеи за интегрирано развитие на Бургас в периода 2021 – 2027 година
Download as PDFDownload as PDF Views: 2057 Last changed: 17:48:26, 29 January 2021