Проект на Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото на собственост в търговските дружества

Font size: A A A back

Posted by: НК Софтуер
Download as PDFDownload as PDF Views: 536 Last changed: 14:40:06, 06 March 2023