Проект на Правилник за организация на работата и дейността на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет-Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагане и финансиране на процедури за "ин витро оплождане" на лица, двойк

Font size: A A A back

Posted by: НК Софтуер
Download as PDFDownload as PDF Views: 557 Last changed: 14:37:07, 06 March 2023