Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Font size: A A A back

Posted by: НК Софтуер
Download as PDFDownload as PDF Views: 536 Last changed: 14:34:40, 06 March 2023