ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Бургас

Font size: A A A back

Posted by: НК Софтуер
Download as PDFDownload as PDF Views: 457 Last changed: 14:33:29, 06 March 2023