Годишен отчет за изпълнение на програмата за 2010 г. и за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко да общинската администрация за второто полугодие на 2010 г.

Monday, 31 January 2011
Posted by: Димитринка Костадинова
Годишен отчет за изпълнение на програмата за 2010 г. и за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко да общинската администрация за второто полугодие на 2010 г.

Файлове:Download as PDFDownload as PDF Views: 3053 Last changed: 14:36:06, 15 February 2021