ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0181 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БУРГАС“ процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Font size: A A A back
Monday, 19 June 2023
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 486 Last changed: 11:09:18, 19 June 2023