Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Font size: A A A back
Friday, 29 October 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Проект Наредба местни такси и цени на услуги.pdf

Мотиви Наредба.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 665 Last changed: 16:35:45, 29 October 2021