Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Font size: A A A back
Monday, 15 November 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Проект1.pdf

Мотиви1.pdf

Финасова обосновка училища1.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 1057 Last changed: 09:43:33, 16 November 2021