Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Wednesday, 27 October 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Download as PDFDownload as PDF Views: 844 Last changed: 10:33:02, 13 December 2021