Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Font size: A A A back
Wednesday, 27 October 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

проект на правилник.pdf

Мотиви.pdf

СПРАВКА ПРАВИЛНИК.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 655 Last changed: 10:33:02, 13 December 2021