Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Font size: A A A back
Friday, 13 August 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

ПРОЕКТчетим формат.pdf

МОТИВИ четим формат.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 271 Last changed: 18:27:01, 13 September 2021