Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Font size: A A A back
Wednesday, 21 April 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Проект.pdf

Мотиви.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 892 Last changed: 16:17:14, 21 April 2021