Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Wednesday, 21 April 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Download as PDFDownload as PDF Views: 949 Last changed: 16:17:14, 21 April 2021