Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични

Font size: A A A back
Thursday, 23 December 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Uvedomlenie po chl_66 al_1 i 2 ot APK.docx

Download as PDFDownload as PDF Views: 462 Last changed: 16:08:43, 23 December 2021