УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Friday, 10 December 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Download as PDFDownload as PDF Views: 1081 Last changed: 10:25:18, 12 January 2022