УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Font size: A A A back
Friday, 10 December 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

administrativen-akt.docx

12354 сайт.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 801 Last changed: 10:25:18, 12 January 2022