ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Font size: A A A back
Monday, 20 June 2022
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 281 Last changed: 09:14:23, 21 June 2022